reus.cat
cerca
logotip referent a escola Lligabosc
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook
27 febrer 2018
Altres

El proper trimestre torna a engegar-se el projecte de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística: TASTET D'ESCOLA. Aquest projecte està destinat als infants que al setembre comencen p3 i no han estat escolaritzats fins ara. Els nens poden assistir a una Escola Bressol Municipal, de dilluns a divendres, en horari de 15h a 17h de la tarda, del 3 d'abril al 22 de juny.

L'objectiu del projecte és promoure hàbits i rutines propis de les escoles en el cicle d'educació infantil, alhora que l'infant fa els primers inicis de socialització dins del grup de classe.

Les inscripcions seran a partir del 12 de març a l'OME (Oficina Municiap d'Escolarització), situada al carrer Roselló 2-8, telèfon 977.010.046.

Podeu demanar més informació a l'OME o qualsevol escola bressol municipal de Reus.

 

Fitxers Relacionats: