reus.cat
cerca
logotip referent a escola Lligabosc
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook
dietari nadons

Des que vam obrir les portes, tot l’equip, apassionat per aquest món del 0-3, ens vàrem proposar com poder treballar millor. Estàvem convençudes que totes ja sabíem què calia fer en una escola bressol, però ens volíem superar i, en benefici de l’ infant, arribar més enllà.

Dia a dia, descobrim que potser no en sabem tant, que potser no es tracta de QUÈ (volem ensenyar), sinó de COM (volem educar)I sí, finalment, aprenem el COM (fer-ho), seran ells i elles qui ens marquin el camí del QUÈ (volen aprendre).

Els nens i les nenes es van fen grans i es van desenvolupant, i mentre passen per diferents etapes en les quals quan els hi proposem una activitat o un joc a fer, cadascú d’ells dóna la seva pròpia resposta. És aquí on nosaltres volem incidir i donar l’oportunitat a cada infant que vagi passant i aprofitant totes aquestes fases d’aprenentatge i els tregui tot el suc possible,  ja que d’aquesta manera avançarà un nou pas, estarà més preparat i amb uns coneixement més consolidats.

A partir del curs 2012-13, l’ EBM El Lligabosc va iniciar un nou projecte, o millor dit, la continuació d’un procés, les Aules Obertes. Si cada infant té el seu ritme, creiem que és més coherent que els aprenentatges es facin per moments maduratius, no per edats.

A l’EBM El Lligabosc, els infants s’agrupen per interessos d’aprenentatge. L’escola té dues aules d’ entre 1 i 3 anys, i els grups són flexibles i s'acomoden a les activitats proposades per què, cada infant, en tregui el màxim profit. El fet de que grans i petits  comparteixin aules, els enriqueix a tots, pels petits veure un altre model a seguir i imitar, més proper que el de l’adult i, pels grans, aprendre a ajudar i compartir, i l’acció d’ensenyar que és la consolidació del propi aprenentatge.

A l’ EBM El Lligabosc desenvolupem una tasca pedagògica innovadora i pilot a la ciutat de Reus.

Normalment la distribució dels infants es fa agrupant-los per anys de naixement. Nosaltres vàrem  proposar educar conjuntament  els infants de 1-2 i 2-3 anys de manera simultània. Tot i sempre respectant les ràtios màximes establertes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els grups són, sobretot els primers mesos, un punt de referència per l’ infant, per aconseguir una seguretat en si mateix, en els adults que els envolten i en els companys i companyes. Aquesta és una de les nostres prioritats, que poc a poc  els nens i nenes han anat fent-se seus els espais de l’escola i es van sentint  com a casa seva. A partir d’aquí, de la coneixença i adaptació mútua, els oferim a cadascun d’ells  les respostes a les seves inquietuds. Ells són els que fan els seus descobriments, els seus aprenentatges... i els que ens indiquen què els interessa, segons el seu moment maduratiu.

Nosaltres, les educadores, estarem allà per rebre tota la informació que ells transmeten, observant cada infant per saber què necessita aprendre, i de quina manera ho vol fer. Des d’aquest moment nosaltres facilitem i construïm els diferents espais i materials, perquè ells vagin desenvolupant totes les seves capacitats.

Una vegada que el procés d’adaptació hagi finalitzat, les aules estan distribuïdes segons les diferents propostes que aniran canviant. Les aules no són estàtiques, sinó que estan vives. Es van renovant dia a dia a mesura que l’ infant ho demani o ho necessiti.

En definitiva, el que volem és que entre tots, infants, educadores i famílies, construïm una gran família en la qual tothom pugui trobar el seu lloc i donem suport mutu en cada moment per tal que ens sentim recolzats, segurs i aprenguem.