reus.cat
cerca
logotip referent a escola Lligabosc
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

Què és el Consell Escolar? És un òrgan de consulta i participació en el que hi estan representats tots els sector de la comunitat educativa.

Qui en forma part?

  • La direcció del centre com a presidenta de CE: Mònica Tortajada
  • 2 representats del sector d'educadores: Mireia Coll i Jose González (secretària del CE)
  • 2 representats del sector pares i mares: Laia Sevilla i Laia Abelló
  • 1 respresentant de l'Ajuntament de Reus: Núria Bruno

Un cop realitzades les votacions d'amdós sectors i escollits els representants  respectius, la tercera persona més votada serà la representant suplent del seu sector. Cada dos anys es fan eleccions per escollir als dos representants del sector de pares i mares i a un representant del sector d'educadors/es (cada dos anys es vota i es canvia la meitat dels representants d'aquest sector)

 
Quines funcions té? 

L'objectiu del consell escolar  és mantenir un corrent d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta al centres, sempre amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei.


Contacte dels pares i mares representats:  [email protected]