reus.cat
cerca
logotip referent a escola Lligabosc
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook
lligabosc preu

En aquest apartat podeu consultar els preus de la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals de Reus pel curs 2019-20.

La matrícula és gratuïta.

Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària o transferència.

Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

S'accepten pagaments a través de xecs virtuals de les empreses Cheque Dèjeuner i Edenred.

L'Ajuntament de Reus té una línia de subvencions per al foment de l'escolarització a les Escoles Bressol Municipals. 


Podeu trobar la sol·licitud de subvenció en aquest mateix apartat. El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de juny al 13 de setembre, ambdós inclosos.

Amb caràcter extraordinari i exclussivament pels alumnes de nova incorporació, hi haurà un segon termini de presentació de sol·licituds, del 9 de desembre del 2019 al 3 de gener del 2020.

Poden demanar la sol·licitud les famílies que tenen a càrrec un infant matriculat a una escola bressol municipal i que compleixin els requisits fixats a les bases.

Les sol·licituds es presentaran a l'OME (Oficina Municipal d'Escolarització), de dilluns a diventres de 9.00h a 14.00h. Cal trucar per demanar cita prèvia trucant al telèfon 977.010.010 o bé a través del web de l'ajuntament, a l'apartat de tràmits, www.reus.cat, a partir del 3 de juny de 2019.

La documentació que cal adjuntar s'especifica en el model de la sol·licitud. 

La Diputació de Tarragona ha subvencionat les escoles bressol municipals de Reus el curs 2018-19 per tal d'afavorir el foment a l'escolarització, amb un import de 875 € per alumne i curs. 

 Per al curs 2018-2019 l'aportació global per part de la Diputació de Tarragona per a l'EBM El Lligabosc ha estat de 60.987,50 €.